Günün Duası

Milyarlarca canlıya, meleklerine, ruhanilerine Sen ne güzel Vekilsin. Onların rızıklarını ve tüm ihtiyaçlarını en mükemmel ve kusursuz giderensin. Tek hücreli canlıların, anne karnındaki bebeklerin, yerin altındaki köklerin, denizin dibindeki mercanların, galaksilerin bütün şuurlu ve şuursuz mevcudatının tüm ihtiyaçlarını en mükemmel gideren, En Mükemmel ve Tek Vekilsin...

Resimler

Namaz Vakitleri

konumuzislam

Sesli Dualar

 Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm
 Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ ba’d-el-mevt
 Allahümme ecirni minen-nâr
 La ilahe illa ente sübhaneke, inni küntü minez-zalimin
 Allahümme rabbe hâzihid-da’vetit-tâmmeti vessalâtil kâimeti âti Muhammedenil vesîlete vel fadîlete veddereceterrefî’ate veb’ashü mekâmen mahmûdenillezî vaadtehü inneke lâ tuhlifül mîâd
 Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve afâni
 Allahümme innî eûzü bike minel hubsi vel habais
 Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahilazim
 Hasbiyallahü la ilahe illa hü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim
 Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm
 Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî
 Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke leh, lehülmülkü velehül hamdü yühyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr
 Estagfirullâhel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh
 Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik
 Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl
 Sübhânellahi velhamdülillâhi ve lâilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm
 Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âli seyyidinâ Muhammed
 Bismillâhi tevekkeltü alellah lâ havle velâ kuvvete illâ billah
 Allahümme innî e’ûzü bike min en üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmül-guyûb
 Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr
 Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihî şey’ün fil-ardı velâ fissema-i ve hüvessemî’ul alîm

DUYURU PANOSU

Hoşgeldiniz,sitemizin menü kısmından içeriklerimize gözatabilir,blogumuzu ziyaret edebilirisiz.Üst kısımdan sitemize üye olabilir ve içeriklerden haberdar olabilirsiniz.YORUM BIRAKMAYI UNUTMAYINIZ !

Haftanın İlahisi

TR.GG REKLAM

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol